Strona główna Dom i wnętrze Na jakiej podstawie zleca się zarządzanie nieruchomością wspólną? Rodzaje umów

Na jakiej podstawie zleca się zarządzanie nieruchomością wspólną? Rodzaje umów

197
PODZIEL SIĘ

Jak dyktuje nam polskie prawo oraz podpowiadają specjaliści na stronie www.status.pl zarządzanie nieruchomością wspólną może odbywać się wyłącznie na podstawie zawieranych przez wspólnoty mieszkaniowe umów o zarządzanie nieruchomością wspólną. Co to za umowa? Co powinna zawierać? Wreszcie, czym charakteryzują się czynności skupione wokół zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi w zależności od rodzaju podpisanej umowy? Podpowiadamy!

Umowy o zarządzanie nieruchomością wspólną – założenia ogólne

Podpisanie z biurem nieruchomości mieszkaniowych umowy o zarządzanie nieruchomością wspólną ma na celu odciążenie właścicieli lokali od samodzielnego wykonywania bieżących czynności, które polegają na administrowaniu i zarządzaniu. W związku z tym, zadania te zleca się osobie trzeciej, a więc zarządcy zatrudnionemu np. w firmie Status.

Umowa powierzenia zarządu osobie trzeciej a umowa zlecenie

Wymienić można dwa rodzaje umów zawieranych z zarządcami. Pierwsza z nich, czyli umowa powierzenia zarządu osobie trzeciej, podaje, że właściciele lokali mają prawo określić sposób zarządzania nieruchomością wspólną oraz powierzyć zarząd osobie fizycznej bądź prawnej. Aby dokument był prawomocny, musi być sporządzony w formie aktu notarialnego pomiędzy wszystkimi właścicielami lokali. Alternatywą wobec takiej umowy, jest możliwość powierzenie przez wspólnotę mieszkaniową zarządzania nieruchomością wspólną zarządcy na mocy umowy zlecenia. Tym razem nie jest konieczna żadna szczególna forma, wystarczy pisemny dokument.